Události kolem společnosti

Zajímavosti Děčína

 

Zajímavosti Děčína

Zámek Děčín
Původně gotický hrad Přemyslovců, v 16. století přestavěn na renesanční zámek, po r. 1669 provedena barokní přestavba a zbudována nová příjezdová cesta tzv. Dlouhá jízda. Součástí areálu zámku je barokní růžová zahrada se sala terrenou z r. 1678. Současnou raně klasicistní podobu daly zámku úpravy kolem r. 1790. Od r. 1932 sloužil zámek jako kasárna. Po odchodu sovětských vojsk 1991 začala velkorysá rekonstrukce zdevastovaného objektu, která postupně pokračuje dodnes. V současné době zámek nabízí celoročně prohlídkové okruhy, v letním období pak cyklus koncertů, noční prohlídky, divadelní představení a další akce.
Více se dozvíte na zámeckých webových stránkách nebo i tady, podívejte se i sem. Kde ho hledat na mapě.

Růžová zahrada se sala terrenou a glorietem
Raně barokní ozdobná zahrada ze 70. let 17. století patří k nejhodnotnějším uměleckým památkám v Děčíně. Protáhlý prostor je vymezen zahradními stavbami - vznosným dvoupatrovým glorietem se schdišti, terasami a sala terrenou. V letní podvečery se zde konají koncert\ komorní hudby.
/Sala terrena (italsky přízemní sál), nazývaná rovněž sala terrana nebo zahradní sál, je otevřená architektonická stavba charakteristická pro barokní palácové a zámecké zahrady./
Více informací hledejte třeba zde. Kde ji hledat?
Kamenný most přes Ploučnici
Jinak též Staroměstský most, postavený r. 1564-9 stavitelem Š. Höllem a kamenickým mistrem H. Franckem, je významnou renesanční památkou. Od r. 1714 krášlí most sousoší zemských patronů sv. Václava, sv. Víta a sv. Jana Nepomuckého od Michala Josefa Brokoffa.
K mostu čtěte i zde. Na mapě jej najdete zde.
Kostel Povýšení sv. Kříže s kaplí Panny Marie Sněžné
S areálem zámku je tento bývalý zámecký kostel spojen krytou chodbou na pilířových arkádách, přistavěnou k severní zdi Dlouhé jízdy. Tato nádherná barokní stavba byla dostavěna r. 1691. Interiér chrámu zdobí barokní nástěnné malby od J.Kramolína /Přehled díla a Wikipedia o Kramolínovi/. V kostele jsou několikrát do roka pořádány koncerty Děčínského symfonického orchestru a různých hostujících souborů. V kostele probíhají bohoslužby.
Ke kostelu: Wikipedia. Na mapě jej najdete zde.
Mariánská louka
V druhé polovině 13. století založil Přemysl Otakar II. jižně pod hradem město Děčín. Ve 14. století bylo založeno Vartenberky nové město severně od hradu a původní osídlení na Mariánské louce bylo postupně opuštěno. Dnes je tato lokalita cenným zdrojem informací o životě raně středověkého města. Výsledky archeologických výzkumů jsou prezentovány stálou výstavou Město na louce v Oblastním muzeu Děčín.
Více zde a tady. Foto starého Děčína např. zde.. Na mapě zde.
Řetězová lávka
Jediná na původním místě zachovaná konstrukce řetězového mostu na území ČR z let 1829-1831 o délce téměř 30 metrů. V jejím sousedství tunýlek v zámecké skále z let 1808-1810, usnadňující přístup z centra města do zrekonstruované jižní zahrady pod zámkem. Je součástí romantických úprav zámeckých zahrad a parku. Dnes prvořadá technická památka.
Více např. zde nebo i tady. Na mapě ji najdete zde.
Historický vodočet na zámecké skále
HISTORICKÝ VODOČET NA MARIÁNSKÉ SKÁLE - Do strmé stěny zámecké skály byly již ve středověku vyznačovány úrovně velkých povodní, které ohrožovaly majetek a životy zdejšího obyvatelstva. Na skále jsou spolehlivě zaznamenány největší povodně od 17. století. Nejvyšší hladinu v historicky známé době dosáhlo Labe v Děčíně v roce 1845. Poslední velká voda zaznamenaná na děčínském vodočtu z roku 2002 byla jen o několik centimetrů nižší. Nejstarší letopočet 1570 dnes již není čitelný; zřetelný letopočet 1432 připomíná skutečnost záplav, ale pochází až z období romantismu. Děčínský vodočet je cennou hydrometrickou památkou a ve střední Evropě nemá srovnatelnou obdobu.
Pro upřesnění na řadu největších povodní se podívejte zde. Místa na mapě zde.
SYNAGOGA V PODMOKLECH
Konkrétní plány na výstavbu synagogy se rodily na konci 19. století, kdy spolek pro zřízení synagogy zahájil sbírku, do které přispěli i mnozí děčínští podnikatelé a mecenáši. Synagoga byla vystavěna roku 1907 v orientálně secesním slohu na pozemku v dnešní Žižkově ulici na svahu Pastýřské stěny na místě bývalé sportovní haly a téhož roku byla vysvěcena rabínem Maxem Freundem. Zpustošení synagogy roku 1939 na poslední chvíli zabránil starosta dr. Kreissler, v roce 1941 synagogu obsadili a na její podlahu nakreslili mapu Anglie nacisté, zbavena všech náboženských symbolů, sloužila v době okupace nejdříve jako skladiště wehrmachtu, od r. 1941 jako letecká modelárna Hitlerjugend a poté znovu jako vojenské skladiště. V poválečných dobách nebyla využívána, od roku 1966 v ní pak sídlil archiv a budova chátrala. Židovská obec získala synagogu zpět v roce 1994 darem od Okresního národního výboru. Synagoga byla tehdy již ve značně zuboženém stavu. Z interiéru během pohnuté doby zmizelo prakticky veškeré vybavení, bohužel včetně toho nejpodstatnějšího - Tóry. Zůstaly holé stěny. Díky péči Židovské obce Děčín a dalších subjektů prošla náročnou rekonstrukcí, která jí vrátila důstojnost a půvab. Dnes se řadí mezi významná centra kulturního a společenského dění ve městě, dochovala se jako jediná na severu země.
Další informace zde, Facebook. Na mapě zde.
Rodný dům dr. Miroslava Tyrše
17. září 1832 se v rodině děčínského zámeckého lékařeJ.V. Tiersche narodil syn Friedrich - později Miroslav Tyrš. Znám je jeko zakladatelSokola, historik umění, umělecký kritik, esejista, teoretik výchovy. Více informací najdete na stránce Děčín - děčínské památky nebo zde. Na mapě zde.
Botanická zahrada v Libverdě
Na mapě najdeme zde
Libverda byla ve středověku sídlem vartenberských manů (doloženo 1401), od konce 16. století dvůr děčínského panství. Roku 1850 zde byla otevřena zemědělská škola (druhá nejstarší v Čechách), která proslula po celé monarchii. V areálu současné Střední zahradnické a zemědělské školy A.E. Komerse se každoročně konají zemědělské výstavy, chovají se zde koně a celoročně je přístupná botanická zahrada. K Libverdě se od nádraží dostanete městskou dopravou (č.4) a autobusy 436 a 437.
Podmokly
Podmokly (německy Bodenbach) jsou částí města Děčína. Leží na levém břehu Labe. Do roku 1942 byly Podmokly samostatným městem. V roce 2011 zde trvale žilo 5 159 obyvatel. Původně nevýznamná obec (zal. 1407) se prudce rozvíjí v důsledku výstavby železniční trati Praha–Drážďany, pro jejíž nádraží poskytl hrabě Thun-Hohenstein roku 1852 pozemky východně od svého loveckého zámku. Během padesátých let 19. století Podmokly počtem obyvatel přerostly sousední historické město Děčín. Přílivem dělníků z vnitrozemí se zde na konci 19. století vytvořila poměrně početná česká menšina. Rozvíjela se především doprava, keramický a potravinářský průmysl. Většina továrních objektů byla stržena kolem roku 1900, další vybombardované ruiny až po druhé světové válce. Tato městská část je zastavěna unikátní rozsáhlou secesní zástavbou obytných domů, která vznikla díky překotnému rozvoji Podmokel na přelomu 19. a 20. století.
Obec Podmokly byla roku 1901 povýšena na město. V roce 1942, za druhé světové války, byly spojeny se sousedním městem Děčínem a se Starým Městem v jedno město Tetschen-Bodenbach. Po válce se pak město Děčín rozrostlo o řadu dalších obcí. Více informací na Wikipedii
Oblastní muzeum v Děčíně
Na mapě je najdete zde. Od nádraží (našeho TIC) doprava, rovně za druhou křižovatkou.
Sídlí v klasicistní budově, jejímž základem byl thunský lovecký dvůr (1735). V parku před budovou stojí dvojice barokních soch: sv. Jan Nepomucký a sv. Florián, roste zde mohutný jinan dvoulaločný. V lapidáriu na vnitřním nádvoří jsou soustředěny cenné architektonické články z celého Děčínska. Stálé výstavy: Dějiny labské plavby, Město na louce (archeologický výzkum středověkého Děčína), Gotické sochařství severních čech, dějiny zámku v proměnách doby. Více na webových stránkách muzea
Městské divadlo
Na mapě najdete zde
Na počátku 20. století bylo v místě dnešního divadla vybudováno varieté (1901), které bylo v roce 1918 rozšířeno o jeviště a provaziště. O přístavbu se zasloužil nový majitel G. F. Piltz. V té době se zde konala varietní a taneční představení, promítaly se filmy a hrálo se tu divadlo. Mezi lety 1995 - 2004 probíhaly postupné rekonstrukce divadla. Městské divadlo dnes nabízí profesionální divadelní představení a koncerty vážné hudby. Webové stránky divadla. Městská doprava ze stanice Prokopa Holého: č. 2,12,14
Pastýřská stěna
Na mapě najdete vyhlídkovou věž Pastýřská stěna zde
Byla postavena se záměrem podpory turistiky v kraji již ke konci 19. století. Nejprve zde byl v roce 1892 postaven dřevěný hostinec, který byl následovně roku 1905 přestavěn do dnešní podoby. Nyní se zde nachází výletní restaurace s nádherným výhledem na město Děčín a Děčínský zámek. Výlet si můžete zpříjemnit návštěvou blízké ZOO či procházkou po celé Pastýřské stěně, jež je skvělým místem pro romantické procházky v přírodě Více zde a ještě více Wikipedie. Jak se dostanu od TIC nádraží?
Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně - Chrástu

Na mapě ji najdete zde
Původní drobná barokní kaple vznikla na tomto místě již roku 1723.
Roku 1822 přešel objekt pod patronát rodu Thun-Hohensteinů, který zde nechal zřídit svou rodinnou kryptu. V letech 1870–1872 byla původní kaple rozebrána a na jejím místě vznikla podle plánů vídeňského architekta Friedricha Schmidta současná novogotická stavba. Vedením stavby byl pověřen tehdy začínající Josef Mocker. Členové rodiny Thun-Hohensteinů zde byli pohřbíváni až do roku 1935.
Po válce zůstal objekt stranou zájmu a trpěl častými útoky vandalů. Ty si nakonec vynutily exhumaci ostatků a jejich přenesení do krypty kostela Povýšení sv. Kříže. Také barokní sochy musely být z ohradní zdi přemístěny do interiéru. V roce 1998 byla v kapli instalována expozice k dějinám objektu.
V letech 2001 až 2008 mělo kapli pod svým patronátem občanské sdružení Iniciativa pro děčínský zámek. Objekt otevřelo veřejnosti, zavedlo v něm pravidelnou průvodcovskou službu a vydalo propagační materiály ve snaze tuto významnou, ale stále poněkud opomíjenou památku výrazněji prezentovat a přiblížit ji jak návštěvníkům města tak jeho obyvatelům.

Od června 2008 kapli spravuje příspěvková organizace Zámek Děčín web zde.
Od nádraží nejlépe městskou dopravou č. 10